Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Bartoň, Matěj
    Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ABC a.s., za pomocí výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a empirické. Cílem teoretické části je definování základních pojmů ...