Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

    Vrtílková, Eva
    Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se oblasti řízení lidských zdrojů a jejich hodnocení a odměňování. Velká část ...