Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zlepšení marketingového mixu sklářského podniku 

    Faitová, Adéla
    Diplomová práce je zaměřená na zlepšení nástrojů marketingového mixu sklářského podniku. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků a provedených analýz zlepšit konkurenceschopnost podniku na trhu a zvýšit jejich ...