Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr na založení vinařského podniku 

    Pavlák, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení vinařského podniku na základě kritické analýzy. Skládá se ze tří nejdůležitějších částí a to teoretického přístupu k řešení, analýzy současného stavu ...