Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza digitální strategie společnosti Geox S.p.A na německém trhu a návrhy na její zdokonalení 

  Pejchal, Lubomír
  Pochopení digitální transformace společností v segmentu Business-to-Customer, to je hlavní smysl teoretické části této práce. Konkrétně, jak je touto transformací ovlivněno vytváření business modelu a digitální strategie ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně ve společnosti Česká pojišťovna a.s 

  Pokorná, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice analýzy měření spokojenosti zákazníků ve společnosti Česká pojišťovna a.s.. Vlastní návrh řešení systému měření spokojenosti a úprava opatření vychází z analýzy současného stavu ...
 • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Bílovice nad Svitavou 

  Kvapilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení možností, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou zlepšit výsledky z odvětví cestovního ruchu. Teoretickou část tvoří vysvětlení odborných výrazů, které souvisí s danou tématikou. ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Mendlíková, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současné marketingové strategie společnosti Erasmus Life Lisboa. Specifikuje faktory jak vnitřního tak vnějšího okolí, které ji nejvíce ovlivňují. Na základě výsledků těchto analýz ...
 • Návrh marketingové strategie NH Collection Olomouc Congress Hotelu 

  Zuček, Petr
  Předmětem této diplomové práce je téma marketingové strategie v prostředí cestovního ruchu. Práce se zabývá návrhem marketingové strategie hotelového provozu v tržním prostředí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Bičan, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje návrhem marketingové strategie společnosti Wood cité, která se mimo jiné zabývá prodejem dřevařských výrobků. V teoretické části práce je popsáno marketingové řízení a prostředí. Praktická část ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích 

  Polický, Martin
  Diplomová práce se zaobírá návrhem marketingové strategie pro firmu na zahraničních trzích. Jako konkrétní společnost si autor zvolil firmu Hakr Trade, s.r.o., která byla na začátku roku 2014 přejmenována na KRETZ, s.r.o. ...
 • Návrh strategie společnosti ESET 

  Kyseľová, Barbora
  Diplomová práce navrhuje strategické řešení pro firmu ESET podnikající v oboru zabezpečovacího softwaru pro různé platformy. Ke kritickému prozkoumání trhu byly použity Porterův model pěti sil a také SWOT analýza. Taktéž ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Kristiánová, Nikol
  Předmětem předložené diplomové práce „Uplatnění marketingu v řízení firem“ je analýza současné situace trhu, kde působí společnost ABC, a na základě této analýzy vytvoření marketingového plánu. Teoretická část je věnována ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Chovanec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie ve vybrané firmě – sportovním klubu HC Oceláři Třinec. Během řešení problému jsem definoval několik dílčích cílů. Prvním je zpracování analýzy společnosti z ...
 • Využití guerilla marketingu v předvolební kampani 

  Horáčková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací guerilla marketingu v předvolební kampani. První část obsahuje teoretické východisko, kde objasňuji marketingovou komunikaci, současné trendy v marketingové komunikaci a také definuji ...
 • Využití moderních komunikačních prostředků v cestovním ruchu 

  Menzlová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku moderních komunikačních nástrojů v cestovním ruchu. Hlavním cílem je provést analýzu moderních komunikačních prostředků používaných cestovními kancelářemi/agenturami k oslovení ...