Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza prodejních kanálů a návrh na jejich rozvoj ve společnosti ABB s. r. o 

  Kilinger, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou distribučních kanálů ve společnosti ABB s. r. o. se zaměřením na divizi vysokého napětí, která má sídlo v Brně na ulici Vídeňská. V první části jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle spolu s ...
 • Brand management vybrané značky 

  Daly, James
  Cilem teto diplomove prace je zamerit se na predmet ktery se tyka rizeni znacky (branding). Primarnim cilem je shrnout problematiku rizeni znacky a nasledne aplikovat dosazene poznatky o vybrane znacce pusobici na ceskem ...
 • Design manuál a marketingová komunikace outdoorové firmy 

  Süssová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu základních designových prvků začínající firmy podnikající v oboru prodeje outdoorového oblečení. S ohledem na design bude dále navržena marketingová komunikace pro fázi průniku ...
 • Komunikační strategie neziskové organizace 

  Hrubý, Jan
  Predmetem diplomove prace je zpresneni komunikacni strategie nejvetsi evropske studentske organizace—Erasmus Student Network AISBL. Prace definuje status quo organizace a po jeho analyze navrhuje zpusob, jakym lze diky ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Marketingový plán pro BT SERVIS 

  Bilíková, Eva
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro společnost BT servis, která plánuje otevřít novou pobočku v Jihomoravském kraji. V první části jsou představena teoretická východiska, která se vztahují ke ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka společnosti Peek & Cloppenburg s jejími internetovými stránkami a návrh na jejich zlepšení 

  Stehnová, Kristýna
  Tato práce pojednává o spokojenosti zákazníků společnosti Peek & Cloppenburg v České republice s jejími internetovými stránkami. V první části práce jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V další ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na zahraniční trh 

  Navrátil, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém ...
 • Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh 

  Šmídová, Anna
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup na Německý trh pro firmu Zoko. Firma Zoko je malá česká firma operující ve strojírenském průmyslu s výhradním zákazníkem v Rakousku. Na základě teoretických ...
 • Návrh rozvoje internacionalizační strategie strategie podniku 

  Nguyen, Anh Khoa
  Diplomová práce je zaměřená na návrh nejvhodnější podnikové strategie pro vstup Jolly na Český trh chytrých zařízení. Rozbor teorie internacionalizace a internacionalizačních podnikových strategií je důležitým podkladem ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Netolická, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku v zemědělství. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy, analýzy použitelné pro podnikatelský záměr a postup při tvorbě ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Využití guerilla marketingu v předvolební kampani 

  Horáčková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací guerilla marketingu v předvolební kampani. První část obsahuje teoretické východisko, kde objasňuji marketingovou komunikaci, současné trendy v marketingové komunikaci a také definuji ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Nejedlý, Roman
  Diplomová práce popisuje využití sociálních médií v marketingové komunikaci. Vymezuje míru jejich účelného využívání a stanovuje postupy, kterými lze komunikovat s trhem a dosáhnout maximální efektivity.
 • Výběr a aplikace vhodné marketingové strategie nového podniku 

  Kramář, Jan
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, v níž se zabývá shromážděním potřebných informací o marketingu, trzích, metodách vnější a vnitřní analýzy podnikatelského prostředí a tvorbě marketingové strategie podniku. V ...
 • Způsoby uvedení nového produktu na trh 

  Mlejnek, Jiří
  Hlavní cílem diplomové práce Způsob uvedení nového produktu na trh je doporučit manažerům společnosti Schrack Technik spol. s r.o. příhodnou marketingovou strategii pro možné zavedení nového produktu na český trh. Tímto ...