Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza stavu jazykové vybavenosti 

    Chvalinová, Jana
    Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky ...