Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Cihlář, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...