Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky organizací 

    Děchtěrenková, Šárka
    Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...