Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční deriváty v praxi 

    Dalekorejová, Petra
    Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...