Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Dmytryszyn, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá oceněním podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o vstupních analýzách a oceňování podniku. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, s. r. o. a praktická část práce je ...