Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix konkrétního podniku 

    Dočekalová, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku. Předmětem této práce je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Hlavním cílem ...