Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě a plán její implementace 

    Dobeš, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti a plánem její implementace. Vychází z analýzy nové budovy společnosti, ve které má být tato síť realizována. Následně specifikuje konkrétní postupy a prvky, ...