Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti 

    Dobrovolný, Filip
    Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti Česká pojišťovna a.s. Tato analýza se pomocí dotazníkového šetření zaměřuje ...