Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Krchňáková, Denisa
    Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu finanční situace společnosti MERIT GROUP, a. s. za období v letech 2008 – 2014 s uplatněním zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy, pomocí kterých vytváří návrh možných ...