Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt hodnocení strategie nákupu vybrané komodity 

    Fiala, Adam
    Diplomová práce se věnuje hodnocení strategie nákupu komodity v podniku ABB Brno a její optimalizaci. Práce podrobně analyzuje současný stav v podniku a procesy, které se týkají nákupu této komodity. Návrh řešení zahrnuje ...