Now showing items 1-1 of 1

  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Křivánek, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu - zavedení tabletů pro podporu výuky na základní škole ve Střelicích u Brna, který bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Práce využívá teoretických poznatků z oblasti ...