Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení projektu rozvoje zemědělského podniku 

    Fialová, Pavlína
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku pomocí metod strategické analýzy a posouzením záměru jeho dalšího rozvoje. Konkrétně se jedná o posouzení přechodu z konvenčního zemědělství na ...