Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr-založení prodejny 

    Fischerová, Lada
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku speciálních piv s možností degustace. Cílem práce je na základě provedených analýz, plánu a zhodnocení rizik navrhnout podnikatelský plán ...