Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie vstupu společnosti Netflix na český trh 

    Do Hai, Linh
    Tato diplomová práce kriticky zkoumá analýzu vstupní strategie společnosti Netflix, který hodlá vstoupit na český trh, s cílem navrhnout vhodná doporučení. Práce obsahuje detailní analýzu společnosti a současného stavu ...