Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt sociálních služeb v podnikatelském subjektu 

    Foltýnová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá projektem, jehož úkolem je optimalizovat sociální služby daného subjektu tak, aby došlo k navýšení motivace a produktivity práce zaměstnanců. Projekt je zaměřen na vybudování firemního zařízení ...