Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Fremel, Karel
    Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému podniku a návrhem změn. V teoretické části diplomové práce je rozebrána problematika a pojmy z oblasti informačních systémů. Prostřednictvím vybraných metod analýz ...