Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Galanská, Zuzana
    Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. V prvej časti práce je vysvetlený pojem výkonnosť a popísané teoretické východiská, ktoré súvisia s metódami merania ...