Now showing items 1-1 of 1

  • Využití umělé inteligence na komoditních trzích 

    Volf, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou obchodování na komoditních trzích. Řešení problematiky spočívá ve využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí, k technické analýze vývoje ceny vybrané komodity a snaze ...