Now showing items 1-1 of 1

  • Využití controllingu v podniku 

    Maštalíř, Jan
    Tuto diplomovou práci jsem vypracoval v spolupráci s firmou ZLKL s.r.o. v Lošticích a je věnována tématu controllingu ve firmě, zejména pak knowledge managementu. V první části je shrnutí teoretického základu k tématu, v ...