Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza "1.Geo, spol.s.r.o. - geodetické práce" vybranými metodami 

  Zoufalá, Kamila
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti 1. Geo, spol. s r.o., která patří mezi menší společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy. Analytická část práce se zabývá analýzou současného ...
 • Analýza "Water Element, s.r.o." pomocí vybraných metod 

  Kovácsová, Lea
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou obchodnej spoločnosti Water Element, s.r.o. . Hlavným cieľom práce je na základe rozboru spoločnosti navrhnúť vhodné riešenie na zlepšenie jej situácie na trhu a zvýšiť efektivitu. Medzi ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Teplá, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě prozkoumání vnějšího (makroekonomického i mikroekonomického) a vnitřního prostředí podniku pomocí různých analytických metod je ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Žůrek, Roman
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu potravinářského podniku Frujo, a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Volková, Ludmila
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení situace vybraného podniku, zabývajícího se výrobou plastových oken a profilových systémů. Analýza současného stavu je prove-dena prostřednictvím analytických metod vnějšího a ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Analýza vybraného podniktelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Soušková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti PSG – International a.s., která podniká ve stavebnictví, energetice a petrochemii v tuzemsku a v zahraničí. Na základě vybraných metod – Fundamentální analýza, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Válová, Věra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o. Práce se ve své teoretické části věnuje popisu základních pojmů a metodických postupů využívaných pro hodnocení výkonnosti firmy. ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kutalová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající klasifikace nákladů firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kuklová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení nového internetového obchodu s bytovým textilem a bytovými doplňky. Analyzuje současný stav z hlediska tržního prostředí a konkurence. Obsahuje ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Drábková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá reportingem. V první části práce je teoreticky vysvětlen pojem reporting, jako jedna ze základních funkcí controllingu, PESTE analýza, Porterův model pěti sil, 7S analýza a SWOT analýza. Praktická ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Jandová, Martina
  Diplomová práce se zabývá oblastí reportingu ve společnosti PBS Turbo s.r.o. V první části práce je vysvětlen pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, a také jsou zde uvedeny teoretické poznatky ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V ...