Now showing items 1-1 of 1

  • Zlepšení předpovědi sociálních značek využitím Data Mining 

    Harár, Pavol
    Diplomová práca sa zaoberá využitím Text miningu ako metódy na predikovanie značiek článkov. Práca popisuje iteratívny spôsob narábania s veľkými súbormi dát, ich rozbor, čistenie a výpočet skóre TF-IDF pre výrazy vyskytujúce ...