Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky 

    Štorová, Nina
    Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků ...