Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt logistické koncepce s možností integrace 

    Hošková, Klára
    Tato diplomová práce ze zabývá návrhem logistické koncepce společnosti s možností její integrace. Jsou zde rozebrány jednotlivé teoretické podklady pro poznání a analýzu problematiky současné situace. V analytické části ...