Now showing items 1-1 of 1

  • Využití guerilla marketingu v předvolební kampani 

    Horáčková, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá aplikací guerilla marketingu v předvolební kampani. První část obsahuje teoretické východisko, kde objasňuji marketingovou komunikaci, současné trendy v marketingové komunikaci a také definuji ...