Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames a.s. 

    Lelek, Jakub
    Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames, a.s. se zaměřuje na návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji firmy. Cílem mé práce je posoudit současný stav společnosti za ...