Now showing items 1-1 of 1

  • Konsolidovaná účetní závěrka 

    Lungová, Monika
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé ...