Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

    Mazánková, Kamila
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. ...