Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické metody v ekonomii 

    Mairingerová, Anna
    Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků a služeb pro společnost Momedica, s.r.o. pomocí fuzzy logiky. Výsledný fuzzy systém bude sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování v podniku.