Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

    Majlišová, Simona
    Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy Vimar s.r.o. s ohledem na realizaci servisní haly. Přitom byly zhodnoceny všechny relevantní faktory jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní ...