Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - přeměna obchodní společnosti 

    Mandovcová, Kateřina
    Předmětem diplomové práce je analýza podnikatelského záměru stavební společnosti, návrh strategie a komparace variant realizace navržené strategie. Komparace bude v práci provedena z pohledu ekonomického, právního a daňového. ...