Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

    Pachlová, Petra
    Hlavním cílem předkládané diplomové práce byl návrh na změnu konceptu motivačního systému ve farmaceutické firmě. Na základě načerpaných teoretických východisek a realizovaného výzkumu stávajícího stavu ve firmě byly ...