Now showing items 1-1 of 1

  • Motivační systém vybraného podniku 

    Petíková, Lucie
    Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu motivačního systému vybrané společnosti a dále na vytvoření návrhů na jeho zlepšení. Specifikuje, jaký motivační systém společnost využívá a na základě dotazníkového ...