Now showing items 1-1 of 1

  • Konsolidovaná účetní závěrka 

    Věžníková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky v situaci, kdy účetní jednotka dosud nesplňuje podmínky pro její zpracování, ale v nejbližší době je pravděpodobně naplní. V práci je zpracován postupný ...