Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení ISMS v malém podniku 

    Palarczyk, Vít
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh implementace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a také podrobný popis ISMS. Dále je zde popsána ...