Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Pandulová, Lenka
    Diplomová práce je zaměřená na posouzení finančního zdraví cestovní kanceláře ABC s. r. o. v letech 2008 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních pojmů a metodických ...