Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení výkonnosti firmy pomocí statistických metod 

    Pastyřík, Jaroslav
    Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti firmy Bučovice Tools, a.s. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, analýzy časových řad, regresní analýzy a korelační ...