Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení ISMS v podniku 

    Pawlik, Jan
    Diplomová práce se věnuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27 001 v reálném prostředí malé obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblížena teoretická východiska z oblasti ...