Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Slámová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu ve vybraném podniku. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, další část se zabývá zpracováním teoretických východisek z oblasti finančního plánování. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a návrh financování 

  Koblihová, Markéta
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti a financování investičního projektu. Teoretická část práce je zaměřena na základní teoretické poznatky z oblasti investičního rozhodování a popis hlavních ...