Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje společnosti BV computers s.r.o 

    Večeřa, Ivo
    Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti BV computers s.r.o.. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část je zaměřena na popis vybraných analýz, zkoumajících ...