Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Smrčková, Marika
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí výnosových metod ocenění. Teoretická část práce obsahuje základní teoretický rámec, tykající se oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční ...