Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Schulzová, Milada
    Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...