Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Věžníková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...