• Propagace elektronického obchodu 

    Sekanina, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na navržení propagace konkrétního internetového obchodu. Cílem práce je návrh takových forem propagace, které budou efektivní a dostupné i pro menší a začínající internetové obchody. ...