Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení výkonnosti firmy ČSAD Kyjov Logistics a.s. 

    Skácel, Zdeněk
    Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku ČSAD Kyjov Logistics a.s. Teoretická část vysvětluje teoretická východiska finanční analýzy, regresní analýzy, problematiku časových řad, korelační analýzy ...